Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Blumberg, P. (2009) ‘Maximizing Learning Through Course Alignment and Experience with Different Types of Knowledge’, Innovative Higher Education, cyfrol 34, rhif 2, tud.(au) 93–103.
Cao, Y. a Sakchutchawan, S. (2011) ‘Online vs. Traditional MBA: An Empirical Study of Students’ Characteristics, Course Satisfaction, and Overall Success’, Journal of Human Resources and Adult Learning, cyfrol 7, rhif 2, tud.(au) 112.
Centra, J.A. (2003) ‘Will Teachers Receive Higher Student Evaluations by Giving Higher Grades and Less Course Work?’, Research in Higher Education, cyfrol 44, rhif 5, tud.(au) 495–518.
Cousin, G. a Deepwell, F. (1998) ‘Virtual focus group techniques in the evaluation of an electronic learning environment’, yn Oliver, M. (gol.) Innovation in the Evaluation of Learning Technology, Gwasg Prifysgol Gogledd Llundain, tud.(au) 4–7.
EdFutures (2012) Practitioner Research [Ar-lein]. Ar gael yn http://www.edfutures.net/Practitioner_Research (Cyrchwyd 24 Mai 2018).
Ferguson, R. (2012) ‘Learning analytics: drivers, developments and challenges’, International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL), cyfrol 4, rhifau 5/6, tud.(au) 304–17 [Ar-lein]. Ar gael yn http://oro.open.ac.uk/36374/ (Cyrchwyd 09 Ionawr 2018).
Johnson, V.E. (2003) Grade Inflation: A Crisis in College Education, Efrog Newydd, NY, Springer.
Kauffman, H. (2015) ‘A review of predictive factors of student success in and satisfaction with online learning’, Research in Learning Technology, cyfrol 23 [Ar-lein]. Ar gael yn http://dx.doi.org/10.3402/rlt.v23.26507 (Cyrchwyd 23 Tachwedd 2017).
Long, P. a Siemens, G. (2011) ‘Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education’, Educause Review, cyfrol 46, rhif 5, tud.(au) 31–40 [Ar-lein]. Ar gael yn https://er.educause.edu/articles/2011/9/penetrating-the-fog-analytics-in-learning-and-education (Cyrchwyd 09 Ionawr 2018).
Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M. a Jones, K. (2009) Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies, Adran Addysg yr Unol Daleithiau [Ar-lein]. Ar gael yn https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf (Cyrchwyd 27 Medi 2018).
Oliver, M. (2000) ‘Evaluating online learning and teaching’, Information Systems and Use, cyfrol 20, rhifau 2/3, tud.(au) 83–94.
Otter, R.R., Seipel, S., Graeff, T., Alexander, B., Boraiko, C., Gray, J., Petersen, K. a Sadler, K. (2013) ‘Comparing student and faculty perceptions of online and traditional courses’, Internet and Higher Education, cyfrol 19, tud.(au) 27–35.
Parker, R.E. (2013) Redesigning Courses for Online Delivery: Design, Interaction, Media & Evaluation, Bingley, Emerald Group Publishing.
Phelps, J. a Reynolds, R. (1998) ‘Summative evaluation of a web-based course in meteorology’ yn Oliver, M. (gol.) Innovation in the Evaluation of Learning Technology, Gwasg Prifysgol Gogledd Llundain, tud.(au) 135–50.
Schön, D. (1987) Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions, New Jersey, Jossey-Bass.
Sclater, N. a Bailey, P. (2015) Code of Practice for Learning Analytics [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.jisc.ac.uk/guides/code-of-practice-for-learning-analytics (Cyrchwyd 9 Ionawr 2018).
Song, L., Singleton, E.S., Hill, J.R. a Koh, M.H. (2004) ‘Improving online learning: Student perceptions of useful and challenging characteristics’, Internet and Higher Education, cyfrol 7, rhif 1, tud.(au) 59–70.
Taylor, J., Woodman, M., Sumner, T. a Blake, C. (2000) ‘Peering Through a Glass Darkly: Integrative evaluation of an online course’, Journal of Educational Technology & Society, cyfrol 3, rhif 4 [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.j-ets.net/ETS/journals/3_4/taylor.html (Cyrchwyd 23 Tachwedd 2017).
Tucker, B. (2014) ‘Student evaluation surveys: anonymous comments that offend or are unprofessional’, Higher Education, cyfrol 68, rhif 3, tud.(au) 347–58.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored