Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Adran 1: Dylunio datganoli

Cyflwyniad

Felly, sut gwnaeth Cynulliad a ddaeth i fodolaeth o drwch blewyn ennill ddigon o bŵer i alw ei hun yn Senedd a gosod trethi mewn llai nag 21 mlynedd? Yr ateb yw cyfres o adolygiadau, diwygio a deddfwriaeth – dim un yn hawdd. Diben yr adran hon yw nodi'r broses honno mewn trefn gronolegol yn bennaf. Cyn gwneud hynny, bydd yn fuddiol ystyried yn fras y pleidiau gwleidyddol sy'n dominyddu gwleidyddiaeth yng Nghymru a'u safbwyntiau ar ddatganoli.