Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Adran 2: Materion parhaus ar gyfer llywodraeth ddatganoledig

Cyflwyniad

Mae rhai dadleuon wedi bod yn codi dro ar ôl tro drwy gydol y broses ddatganoli: tegwch setliad ariannol Cymru, faint o aelodau a ddylai fod gan y Senedd, ansawdd gwaith craffu a'r cydberthnasau rhwng rhannau gwahanol o'r DU.

Cyffyrddwyd ar y materion hyn wrth ystyried y ceisiadau niferus i ddiwygio pwerau Senedd Cymru, ond mae'r sesiwn hon yn eu hystyried yn fanylach.


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.