Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Adran 3: Deall pleidleiswyr Cymru

Cyflwyniad

Yn yr adran olaf hon, byddwch yn ystyried y gydberthynas rhwng pleidleiswyr Cymru a datganoli. Nid yw'r berthynas honno bob amser wedi bod yn un hawdd. Cofiwch, dim ond 6700 o bleidleisiau oedd y mwyafrif o blaid datganoli yn 1997. Ers hynny, cafodd pwerau pellach i Senedd Cymru eu cefnogi yn refferendwm 2011. Fodd bynnag, mae nifer sylweddol o bleidleiswyr Cymru yn parhau i wrthwynebu datganoli. Yn yr adran hon, byddwn yn archwilio'r thema hon ymhellach.


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.