Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4 Yr Ail Gynulliad (2003-2007)

Yn etholiad 2003 gostyngodd y ganran a bleidleisiodd o 46% i 38%. A oedd gan bleidleiswyr yng Nghymru lai o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth ddatganoledig? Cafodd y Cynulliad cyntaf ddechreuad anodd. Byddai ymgeisiau i ddatrys yr heriau cynnar hynny yn dominyddu'r ail.