Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4 Yr Ail Gynulliad (2003-2007)

Yn etholiad 2003 gostyngodd y ganran a bleidleisiodd o 46% i 38%. A oedd gan bleidleiswyr yng Nghymru lai o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth ddatganoledig? Cafodd y Cynulliad cyntaf ddechreuad anodd. Byddai ymgeisiau i ddatrys yr heriau cynnar hynny yn dominyddu'r ail.


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.