Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.4 Refferendwm ar bwerau deddfu

Yn ôl Golygydd y Guardian yn San Steffan, Michael White, roedd trydydd refferendwm Cymru ar ddatganoli yn ‘strikingly low-key’. Gydag ond wyth wythnos tan y gyfres nesaf o etholiadau’r Cynulliad, yr etholiadau hynny oedd ar feddyliau’r pleidiau gwleidyddol i raddau helaeth, a mater i Ie dros Gymru a Chymru Wir (yr ymgyrch ‘na’) oedd ymgyrchu. Penderfynodd Cymru Wir beidio â cheisio statws swyddogol na chyllid, felly gwrthodwyd statws swyddogol a’r cyllid cysylltiedig i Ie dros Gymru.

Roedd y dadleuon yn gyfarwydd. Honnodd Ie dros Gymru y byddai pwerau deddfu sylfaenol yn gwneud y Cynulliad yn fwy effeithlon ac atebol i bobl Cymru. Dadleuodd Cymru Wir nad oedd ACau yn gymwys ar gyfer y dasg ac y dylai ASau ymwneud â'r broses o hyd.

Gweithgaredd 4 Refferendwm (2011)

Cynhaliwyd y refferendwm ar 3 Mawrth 2011. Edrychwch ar y deunyddiau ymgyrchu hyn ar gyfer y ddwy ochr.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Figure 8 ‘It's time to say “yes”
Y ddelwedd a ddisgrifir
Figure 9 ‘Say “no” to direct law-making power for the National Assembly for Wales

Sut fyddech chi'n pleidleisio? Gwnewch eich penderfyniad, yna datgelwch y drafodaeth isod i ddarganfod y canlyniadau.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 10 Papur pleidleisio refferendwm

Gadael sylw

A ydych yn dymuno i’r Cynulliad allu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y mae ganddo bwerau ynddynt?
YmatebPleidleisiau%
Ydw517,13263.49%
Nac ydw297,38036.51%

Crynodeb:

Cafodd trefniadau ariannol a phwerau'r Cynulliad a gyflwynwyd o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 eu hadolygu yn ystod y trydydd Cynulliad, ac ystyriwyd eu bod yn ddiffygiol. Cynhaliwyd refferendwm ar b'un a ddylid rhoi pwerau deddfu sylfaenol i'r Cynulliad, a basiwyd. Ni welwyd unrhyw ddiwygio o ran y drefn gyllido o hyd.