Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deunydd darllen pellach

Cyfweliad Tony Blair: https://www.youtube.com/ watch?v=JfDWxdRoQeI [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]
Ron Davies yn myfyrio ar ddylunio datganoli yng Nghymru mewn darlith a gynhaliwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru: https://www.youtube.com/ watch?v=Xsmx6-VSbXQ
BBC News (2009) ‘All Wales Convention Q&A’, BBC News, 13 Ionawr[Ar-lein]. Ar gael yma http://news.bbc.co.uk/ 1/ hi/ wales/ 7478169.stm (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Bowers, P. (2011) Referendum in Wales (Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin, Rhif 05897) [Ar-lein]. Ar gael yma https://commonslibrary.parliament.uk/ research-briefings/ sn05897/ (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Bowers, P. (2016) Wales Bill 2016-17 (Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin, Rhif 7617) [Ar-lein]. Ar gael yma https://commonslibrary.parliament.uk/ research-briefings/ cbp-7617/ (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Brocklehurst, S. (2015) ‘EU referendum: Does the wording of the question matter?’, BBC News, 27 Mai[Ar-lein]. Ar gael yma https://www.bbc.co.uk/ news/ uk-32899104 (Cyrchwyd ar 25 Mai 2021).
Browne, A. (2017) ‘How Welsh devolution has evolved over two decades’, BBC News, 18 Medi[Ar-lein]. Ar gael yma https://www.bbc.co.uk/ news/ uk-wales-politics-40947872 (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Crabb, S. (2014) ‘Yr Ysgrifennydd Gwladol Stephen Crabb yn nodi ei weledigaeth hirdymor ar ddatganoli’, GOV.UK, 17 Tachwedd[Ar-lein]. Ar gael yma https://www.gov.uk/ government/ speeches/ secretary-of-state-stephen-crabb-sets-out-long-term-vision-on-devolution.cy (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Davies, G. (2020) ‘Brexit, Wales and the Internal Market Bill: a failure of soft law?’, Centre on Constitutional Change, 10 Tachwedd[Ar-lein]. Ar gael yma https://www.centreonconstitutionalchange.ac.uk/ news-and-opinion/ brexit-wales-and-internal-market-bill-failure-soft-law (Cyrchwyd ar 25 Mai 2021).
Institute for Government (2019) Devolution at 20 [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.instituteforgovernment.org.uk/ sites/ default/ files/ publications/ Devolution%20at%2020.pdf (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
McEwen, N. (2020). ‘The Internal Market Bill: implications for devolution’, Centre on Constitutional Change, 11 Medi 2020[Ar-lein]. Ar gael yma https://www.centreonconstitutionalchange.ac.uk/ news-and-opinion/ internal-market-bill-implications-devolution (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Moon, D.S. ac Evans, T. (2017). ‘How not to do devolution: Wales and the problem of legislative competence’, LSE, 30 Mawrth[Ar-lein]. Ar gael yma https://blogs.lse.ac.uk/ politicsandpolicy/ wales-and-the-problem-of-legislative-competence/ (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Seely, S., Webb, D., White, I., Sandford, M., Gay, O., Bowers, P. a Wilson, W. (2014) Wales Bill 2013-14 (Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin, Rhif 14-19) [Ar-lein]. Ar gael yma https://commonslibrary.parliament.uk/ research-briefings/ rp14-19/ (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Shipton, M. (2016) ‘The key changes Stephen Crabb has said he will make to the draft Wales Bill’, WalesOnline [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.walesonline.co.uk/ news/ politics/ key-changes-stephen-crabb-said-10965509 (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Torrance, D. (2020) “A process, not an event”: Devolution in Wales, 1998-2020 (Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin, Rhif 08318)[Ar-lein]. Ar gael yma https://commonslibrary.parliament.uk/ research-briefings/ cbp-8318/ (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Tutor2u (2017) ‘Devolution in Wales’, YouTube [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.youtube.com/ watch?v=w19FxsoAWYM (Cyrchwyd ar 25 Mai 2021).
Senedd y DU (2016) Pre-legislative scrutiny of the draft Wales Bill [Ar-lein]. Ar gael yma https://publications.parliament.uk/ pa/ cm201516/ cmselect/ cmwelaf/ 449/ 44902.htm (Cyrchwyd ar 25 Mai 2021).
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007) Cymru'n Un: Rhaglen flaengar ar gyfer llywodraethu Cymru [Ar-lein]. Ar gael yma https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ 20080109075259/ http://new.wales.gov.uk/ about/ strategy/ onewales/ ?lang=cy (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Senedd Cymru - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (2020) Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf [Ar-lein]. Ar gael yma https://senedd.wales/ laid%20documents/ cr-ld13452/ cr-ld13452%20-w.pdf (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021].
White, M. (2011) ‘Welsh referendum on extending powers fails to engage voters’, The Guardian [Ar-lein]. Ar gael yma: https://www.theguardian.com/ uk/ 2011/ mar/ 01/ welsh-referendum-fails-to-engage (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).
Wincott, D. (2020) ‘The possible break-up of the United Kingdom’, UK in a Changing Europe [Ar-lein]. Ar gael yma https://ukandeu.ac.uk/ long-read/ the-possible-break-up-of-the-united-kingdom/ (Cyrchwyd ar 21 Mai 2021).