Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

BBC Cymru Fyw (2017) ‘Datganoli: Mwy o ddeddfu eto?’, BBC Cymru Fyw, 5 Mawrth [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.bbc.co.uk/ cymrufyw/ 39167178 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Adroddiad ar Fil Cymru Drafft Llywodraeth y DU [Ar-lein]. Ar gael yma https://senedd.wales/ laid%20documents/ cr-ld10468/ cr-ld10468-w.pdf (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2020) UK internal market (Cm 278) [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.gov.uk/ government/ publications/ uk-internal-market (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
Institute for Government (2019) Tony Blair: Devolution, Brexit and the future of the Union [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.instituteforgovernment.org.uk/ sites/ default/ files/ publications/ tony-blair_0.pdf (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
RSHP (d.d.) Senedd Cymru, Welsh Parliament [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.rsh-p.com/ projects/ national-assembly-for-wales/ (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
Shipton, M. (2011) Poor Man's Parliament: Ten Years of the Welsh Assembly, Bridgend, Seren Books.
WalesOnline (2004) ‘Morgan hails “end of quangoland”’, WalesOnline, 14 Gorffennaf [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.walesonline.co.uk/ news/ wales-news/ morgan-hails-end-of-quangoland-2429876 (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).