Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

6 Crynodeb Adran 2

Rydych bellach wedi cyrraedd diwedd yr adran hon, lle rydych wedi dysgu am y materion sy'n wynebu gwleidyddiaeth yng Nghymru heddiw. Mae'r materion hyn yn cynnwys:

  • trafodaethau parhaus am degwch y setliad ariannol
  • pryderon mai Senedd Cymru yw'r unig ddeddfwrfa sylfaenol yn y byd heb ei awdurdodaeth gyfreithiol ei hun
  • dadleuon dros faint o Aelodau o'r Senedd ddylai fod
  • pryder cyffredin bod diffyg gweithgarwch craffu cadarn ym myd gwleidyddiaeth yng Nghymru
  • cydberthnasau rhyngsefydliadol heriol, sy'n aml yn cael eu gwaethygu gan wahaniaethau gwleidyddol rhwng pleidiau.

Gellir olrhain llawer o'r materion hyn yn ôl i densiynau yn y setliad datganoli gwreiddiol.

Gallwch nawr symud ymlaen i Adran 3 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .