Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

7 Crynodeb Adran 3

Rydych wedi cyrraedd diwedd y drydedd adran, sef adran olaf y cwrs hwn. Cyn symud ymlaen i'r casgliad, cymerwch eiliad i ystyried yr hyn rydych chi wedi'i ddysgu am bleidleiswyr Cymru, materion hunaniaeth a sut mae'r rhain yn chwarae rhan yn y ddadl ehangach am ddatganoli yng Nghymru:

  • Mae pleidleiswyr yn aml yn mynegi barn wrthgyferbyniol am y broses wleidyddol yng Nghymru, er enghraifft, gan gredu nad yw'n cael fawr o effaith ystyrlon ar eu bywydau ac ar yr un pryd yn credu y dylid datganoli pwerau pellach.
  • Efallai bod rhywfaint o ddifaterwch tuag at broses wleidyddol Cymru yn cael ei ddangos gan y nifer isel o bleidleiswyr.
  • Nid yw dadleuon ynghylch gwleidyddiaeth Cymru yn gyffredin, gyda deialog barhaus ymhlith pleidleiswyr Cymru ynghylch yr angen i ddiddymu'r sefydliadau datganoledig neu wella eu pŵer ymhellach hyd at bwynt annibyniaeth Cymru.

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.