Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Ysgrifennwyd y cwrs am ddim hwn gan Frances Doran (Goruchwyliwr Hyffforddiant Gweithrediadau yn Leonard Cheshire Disability) a John Rowe (Darlithydd ar gyfer Y Brifysgol Agored).

Heblaw am ddeunyddiau gan drydydd partïon a deunyddiau a nodwyd fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded ShareALike-Anfasnachol-Priodoliad Creative Commons 4.0

Mae'r deunydd a gaiff ei gydnabod isod yn Berchenogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nid yw'n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rydym yn ddiolchgar iawn i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i ni atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn:

Delweddau

Ffigur 1

(a) © Frank Leung/iStockphoto.com

(b) © Taing Sohlman/iStockphoto.com

(c) © Chaofann/iStockphoto.com

(d) © trwy garedigrwydd Jack Campin

(e) © Verandah/iStockphoto.com

(f) © Spotmatic/iStockphoto.com

(g) © block37/iStockphoto.com

(h) © Vitaly-Art/iStockphoto.com

Ffigur 2

(a) © akindo/iStockphoto.com

(b) © Kaladrakas in Flickr

(c) © Tuned-In/iStockphoto.com

(d) © Rapid Eye/iStockphoto.com

(e) © Lisafx/iStockphoto.com

(f) © Lokobaho/iStockphoto.com

Ffigur 3: drwy garedigrwydd © Excellence Assured Ltd

Testun

Gweithgaredd 9: Testun: Y Rhwydwaith Cymorth i Athrawon a Robert Latham, 2016 http://www.bewellteachwell.org.uk/ relationships/ listening

Fideos

Gweithgaredd 3: Trawsgrifiad fideo: drwy garedigrwydd https://www.buzzfeed.com/

Gweithgaredd 6: Fideo a thrawsgrifiad: drwy garedigrwydd Jonathon Carley. Gyda diolch i staff a phreswylwyr Merlin Court Care Home ac Avery Healthcare am eu cymorth wrth wneud y fideo hwn.

Gweithgaredd 8: Fideo a thrawsgrifiad TED: Katie Owens ac Active Listening https://www.youtube.com/ watch?v=WER63AY8zB8 ar gael yn http://www.ted.com/ # o dan http://creativecommons.org/ licenses/ by-nc-nd/ 3.0/

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfreintiau. Os byddwn wedi hepgor unrhyw ffynonellau yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn barod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.