Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Pwyntiau allweddol o Adran 1

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu:

  • bod popeth y byddwch yn ei wneud neu'n ei ddweud yn ddull o gyfathrebu
  • pwysigrwydd cyfathrebu gweledol wrth ofalu am eraill
  • beth yw sgiliau rhyngbersonol a rhai o'r ffyrdd y gallwch eu datblygu
  • camau gwrando gwahanol a'r rôl y mae gwrando gweithredol yn ei chwarae wrth gyfathrebu
  • bod ffyrdd gwahanol o helpu pobl i gyfathrebu
  • pam mae cadw cofnodion mor bwysig, a beth sy'n gwneud cofnod da.

Mae Adran 2 yn cwmpasu problemau iechyd meddwl. Drwy astudio'r adran hon, cewch gipolwg ar yr opsiynau gofal a thriniaeth ar gyfer pobl sydd â salwch meddwl. Byddwch hefyd yn dysgu am rôl gofalwyr teuluol sy'n gofalu am ffrind neu berthynas sydd â phroblemau iechyd meddwl.