Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

East Sussex Total Communication (2009) Total Communication Resource Pack [ar-lein]. Ar gael yn https://www.eastsussex.gov.uk/ media/ 3428/ totalcommunicationresourcepackopt.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 27 Hydref 2017).
Llywodraeth EM (2009) Valuing People Now: A New Three-year Strategy for People with Learning Disabilities, Llundain, yr Adran Iechyd.
Mencap (2016) Making Communication Work [ar-lein]. Ar gael yn https://www.mencap.org.uk/ learning-disability-explained/ communicating-people-learning-disability (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (2016) Caring and Communication Difficulties [ar-lein] Ar gael yn http://www.nhs.uk/ conditions/ social-care-and-support-guide/ pages/ communication-problems-carers.aspx (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Y rhwydwaith Cymorth i Athrawon a Robert Latham (2016) ‘Listening’, BeWellTeachWell [ar-lein]. Ar gael yn http://www.bewellteachwell.org.uk/ relationships/ listening (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).