Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

East Sussex Total Communication (2009) Total Communication Resource Pack [ar-lein]. Ar gael yn https://www.eastsussex.gov.uk/ media/ 3428/ totalcommunicationresourcepackopt.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 27 Hydref 2017).
Llywodraeth EM (2009) Valuing People Now: A New Three-year Strategy for People with Learning Disabilities, Llundain, yr Adran Iechyd.
Mencap (2016) Making Communication Work [ar-lein]. Ar gael yn https://www.mencap.org.uk/ learning-disability-explained/ communicating-people-learning-disability (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (2016) Caring and Communication Difficulties [ar-lein] Ar gael yn http://www.nhs.uk/ conditions/ social-care-and-support-guide/ pages/ communication-problems-carers.aspx (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Y rhwydwaith Cymorth i Athrawon a Robert Latham (2016) ‘Listening’, BeWellTeachWell [ar-lein]. Ar gael yn http://www.bewellteachwell.org.uk/ relationships/ listening (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).