Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) (2010) ‘The demographic characteristics and economic activity patterns of carers over 50: Evidence from the English Longitudinal Study of Ageing’, Population Trends, Wedi'i amlygu, 141, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
OpenLearn (2016) Lorraine & Kate: Depression [ar-lein]. Ar gael yn http://www.open.edu/ openlearn/ body-mind/ health/ health-studies/ lorraine-kate-depression [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 11 Mawrth 2016
Rethink (2014) Recovery Factsheet [ar-lein]. Ar gael yn www.rethink.org/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.