Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Rhagor o wybodaeth (dewisol)

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am wneud penderfyniadau ar ran person sy'n derbyn gofal sy'n cyd-fynd â'u buddiannau gorau, mae Côd Ymarfer Deddf Galluedd Meddyliol 2005 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] yn rhoi trosolwg defnyddiol – gweler Pennod 5.