Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Y Gymdeithas Alzheimer (2016) Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) [ar-lein]. Ar gael yn https://www.alzheimers.org.uk/ download/ downloads/ id/ 2671/ deprivation_of_liberty_safeguards_dols.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 14 Mawrth 2016).
AZO Robotics (2016) Company Background on RSLSteeper [ar-lein]. Ar gael yn http://www.azorobotics.com/ Suppliers.aspx?SupplierID=1121 (cyrchwyd 14 Mawrth 2016).
Cambridge Dictionaries Online (2016) ‘Independence’ [ar-lein]. Ar gael yn http://dictionary.cambridge.org/ (cyrchwyd 11 Ebrill 2016).
Davies, A. (2015) Our Support, Our Lives: Joining Up the Public Services Used by Disabled People, scope.org.uk [ar-lein]. Ar gael yn http://www.scope.org.uk/ Scope/ media/ Documents/ Publication%20Directory/ Our-Support_Our-Lives-Final-Version.pdf?ext=.pdf (cyrchwyd 14 Mawrth 2016).
Cymru. Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Elizabeth II. 2014 anaw 4 (2014) Llundain, Y Llyfrfa, t. 13. Hefyd ar gael ar-lein yn https://www.legislation.gov.uk/ anaw/ 2014/ 4/ pdfs/ anaw_20140004_we.pdf (cyrchwyd 18 Awst 2016).