Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Y Gymdeithas Alzheimer (2016) Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) [ar-lein]. Ar gael yn https://www.alzheimers.org.uk/ download/ downloads/ id/ 2671/ deprivation_of_liberty_safeguards_dols.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 14 Mawrth 2016).
AZO Robotics (2016) Company Background on RSLSteeper [ar-lein]. Ar gael yn http://www.azorobotics.com/ Suppliers.aspx?SupplierID=1121 (cyrchwyd 14 Mawrth 2016).
Cambridge Dictionaries Online (2016) ‘Independence’ [ar-lein]. Ar gael yn http://dictionary.cambridge.org/ (cyrchwyd 11 Ebrill 2016).
Davies, A. (2015) Our Support, Our Lives: Joining Up the Public Services Used by Disabled People, scope.org.uk [ar-lein]. Ar gael yn http://www.scope.org.uk/ Scope/ media/ Documents/ Publication%20Directory/ Our-Support_Our-Lives-Final-Version.pdf?ext=.pdf (cyrchwyd 14 Mawrth 2016).
Cymru. Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Elizabeth II. 2014 anaw 4 (2014) Llundain, Y Llyfrfa, t. 13. Hefyd ar gael ar-lein yn https://www.legislation.gov.uk/ anaw/ 2014/ 4/ pdfs/ anaw_20140004_we.pdf (cyrchwyd 18 Awst 2016).