Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cymwysterau gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Os hoffech edrych yn fanylach ar astudio iechyd a gofal cymdeithasol, yna ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Y Brifysgol Agored ar gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .
Diwrnod agored Gofal Cymdeithasol ar-lein – 28 Mehefin 2022

Diwrnod agored Gofal Cymdeithasol ar-lein – 28 Mehefin 2022 Dysgu sut y gallwch ddechrau eich taith i yrfa mewn Gofal Cymdeithasol pan fyddwch yn astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Ymunwch â’n diwrnod agored ar-lein ar 28 Mehefin. Cewch glywed gan ein harbenigwyr cwrs a’n myfyrwyr wrth iddynt rannu eu profiadau. Byddwch hefyd yn dysgu mwy am sut mae dysgu gyda’r Brifysgol Agored yn gweithio yn ogystal â gwybodaeth am ffioedd a chyllid.

Mae sesiynau ar gael i’w harchebu rhwng 1.30pm - 2.30pm a 6pm - 7pm.

Cofrestrwch am ddim nawr i sicrhau eich lle.