Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Ysgrifennwyd y cwrs am ddim hwn gan Frances Doran (Goruchwyliwr Hyffforddiant Gweithrediadau yn Leonard Cheshire Disability) a John Rowe (Darlithydd ar gyfer Y Brifysgol Agored).

Heblaw am ddeunydd gan drydydd partïon a deunydd a nodir fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] [Awgrym: daliwch Ctrl i lawr a chliciwch ar ddolen er mwyn ei hagor mewn tab newydd, mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded ShareALike-Anfasnachol-Priodoliad Creative Commons 4.0.

Mae'r deunydd a gaiff ei gydnabod isod yn Berchenogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nid yw'n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rydym yn ddiolchgar iawn i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i ni atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn.

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfreintiau. Os byddwn wedi hepgor unrhyw ffynonellau yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn barod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.




Diwrnod agored Gofal Cymdeithasol ar-lein – 28 Mehefin 2022

Diwrnod agored Gofal Cymdeithasol ar-lein – 28 Mehefin 2022 Dysgu sut y gallwch ddechrau eich taith i yrfa mewn Gofal Cymdeithasol pan fyddwch yn astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Ymunwch â’n diwrnod agored ar-lein ar 28 Mehefin. Cewch glywed gan ein harbenigwyr cwrs a’n myfyrwyr wrth iddynt rannu eu profiadau. Byddwch hefyd yn dysgu mwy am sut mae dysgu gyda’r Brifysgol Agored yn gweithio yn ogystal â gwybodaeth am ffioedd a chyllid.

Mae sesiynau ar gael i’w harchebu rhwng 1.30pm - 2.30pm a 6pm - 7pm.

Cofrestrwch am ddim nawr i sicrhau eich lle.