Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Cydnabyddiaethau

Datblygwyd Beth amdana i? gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a'r Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae'n seiliedig ar ac wedi'i addasu o gynnwys a ddatblygwyd gan Lindsay Hewitt a Christine McConnell o'r Brifysgol Agored yn yr Alban [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] mewn cydweithrediad â Rhaglenni Bridges.

Rydym yn hynod ddiolchgar i ofalwyr a staff o Wasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS) am rannu eu straeon a phrofi gweithgareddau'r cwrs. Gobeithio bod rhywbeth yn eu profiadau sy'n siarad â chi hefyd.

Heblaw am ddeunyddiau trydydd parti a lle nodir yn wahanol (gweler y telerau ac amodau), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan drwydded 4.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchenogol a chaiff ei ddefnyddio o dan drwydded (nid yw'n amodol ar Drwydded Creative Commons). Hoffem ddiolch yn garedig i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Delweddau

Ffigur 1.1: © nico-blue/iStockphoto.com

Ffigur 1.2: © Juanmonino/iStockphoto.com (model photo used for illustrative purposes only)

Ffigur 1.3 and 1.4: © frikadella/iStockphoto.com (model photo used for illustrative purposes only)

Video/audio: © The Open University

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfraint. Os ydym wedi anwybyddu unrhyw un mewn camgymeriad, bydd y cyhoeddwyr yn fwy na pharod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

Datblygu eich dysgu ymhellach

Cliciwch y ddolen uchod i gael rhagor o wybodaeth am:

– astudiaethau pellach yn Gymraeg mewn perthynas â'r pwnc hwn

– cynnwys astudio cysylltiedig gan Y Brifysgol Agored

– y pwnc hwn a deunyddiau cwrs am ddim ar OpenLearn

– astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio ar gyfer cymwysterau ar-lein.

nesaf: Sesiwn 2: Dysgu drwy edrych ar fy mywyd dros amser

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored