Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Diolchiadau

Ysgrifennwyd y cwrs am ddim hwn gan Carol Howells.

Heblaw am ddeunyddiau gan drydydd partïon a deunyddiau a nodwyd fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence.

Mae'r deunydd a gaiff ei gydnabod isod yn Berchenogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nid yw'n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rydym yn ddiolchgar iawn i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i ni atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn:

Delweddau

Llun ar y clawr: SolStock/Getty Images; Ffigur 1: Bennett, T. (2017) Creating a Culture: How School Leaders Can Optimise Behaviour, ar gael yn https://www.gov.uk/ government/ publications/ behaviour-in-schools, atgynhyrchwyd o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored, www.nationalarchives.gov.uk/ doc/ open-government-licence; Ffigur 2: Llywodraeth Cymru, ar gael ar-lein yn https://llyw.cymru/ llywodraethiant-ysgolion, atgynhyrchwyd o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored (http://www.nationalarchives.gov.uk/ doc/ open-government-licence/ version/ 3/); Adran 2.2.1: arwydd ysgol, Tim Scrivener/Llun Stoc Alamy; Adran 2.2.2: athro a phlant mewn ystafell ddosbarth, Gregg Vignal/Llun Stoc Alamy; Ffigur 4: cymerwyd o http://www.plantyngnghymru.org.uk/; Ffigurau 5 a 6: Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref, Llywodraeth Cymru; Adran 3.3, herio rhieni a gofalwyr: SDI Productions/Getty Images; Adran 3.4: strwythurau teuluol, addaswyd o Tassoni, P. (2000) Certificate Child Care and Education (Ail argraffiad), Rhydychen: Heinemann; Adran 4.1: pwysigrwydd arweinyddiaeth, Edgars Sermulis/Llun Stoc Alamy; Ffigur 12: Rawpixel Ltd/Llun Stoc Alamy; Adran 4.3: gwerthoedd a chredoau yng nghyd-destun gwaith tîm, Rawpixel Ltd/Llun Stoc Alamy.

Tablau

Tabl 2, addaswyd o erthygl gan Gymdeithas Genedlaethol Llywodraethwyr (2015) ‘Key questions every governing board should ask itself’ (ail argraffiad), ar gael yn https://www.nga.org.uk/ getmedia/ 028dfea6-8313-4339-96ed-fa61e0769fe4/ Twenty-questions-second-edition-2015.pdf.

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfreintiau. Os byddwn wedi hepgor unrhyw ffynonellau yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn barod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

CYM_SGC_2a

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored