Grid Rhestr Canlyniadau: 100 eitem
Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol ...

Cwrs am ddim
3 awr
Cefnogi datblygiad plant Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Cefnogi datblygiad plant

Mae Cefnogi datblygiad plant yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn natblygiad plant, yn enwedig staff cymorth mewn ysgolion, megis cynorthwywyr addysgu. Mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau er mwyn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o blant - o’r blynyddoedd cynnar i oed gadael ysgol. Byddwch yn cael cyflwyniad...

Cwrs am ddim
15 awr
Mathemateg bob dydd 2 Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Mathemateg bob dydd 2

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn yn adeiladu ar eich sgiliau mathemateg presennol ac yn eich helpu i deimlo'n fwy hyderus wrth fynd i'r afael â'r fathemateg rydych chi'n dod ar ei draws mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Cwrs am ddim
48 awr
Sgiliau Iaith i Athrawon Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Sgiliau Iaith i Athrawon

Mae'r adnodd rhyngweithiol hwn yn cynnwys cyfres o adnoddau a ddatblygwyd i unrhyw un sy’n dymuno datblygu eu sgiliau iaith ar gyfer y dosbarth.

Gweithgaredd
Cyfaill Celfyddyd Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Cyfaill Celfyddyd

Mae Cyfaill Celfyddyd yn cynnig gwybodaeth i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr coleg a phrifysgol am fyd proffesiynol y celfyddydau yng Nghymru a’r posibiliadau o astudio pellach ar ôl gadael yr ysgol.

Gweithgaredd
Astudio meddygaeth yn ddwyieithog Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Astudio meddygaeth yn ddwyieithog

A oes gennych ddiddordeb mewn astudio meddygaeth yn y brifysgol? Os felly, mae’r uned hon i chi. Mae’n cyflwyno nifer o ffactorau yr ydych angen eu hystyried wrth wneud cais i astudio meddygaeth, ac yn amlinellu rhai o’r manteision o astudio meddygaeth yn ddwyieithog yn y brifysgol.

Cwrs am ddim
1 awr
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Meddwl am astudio cwrs yn y Gwyddorau Naturiol? Ystyried astudio trwy’r Gymraeg ac eisiau gwybod beth yw’r manteision? Dim yn siŵr os ydy eich Cymraeg yn ddigon da? Os ydych chi’n darllen yr erthygl hon, digon tebyg fod y cwestiynau hyn wedi codi yn eich meddwl. Pwrpas yr erthygl hon yw ateb y cwestiynau hyn, a dangos sut gallai astudio’r ...

Cwrs am ddim
1 awr
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Mae'r cwrs hon yn ystyried i sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

Cwrs am ddim
12 awr
Cyflwyniad i waith cymdeithasol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rai o’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol.

Cwrs am ddim
15 awr
Dysgu ac arfer: gweithrediad a hunaniaethau Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 3: uwch

Addysg a Datblygiad

Dysgu ac arfer: gweithrediad a hunaniaethau

Mae'r uned hon yn eich cyflwyno i ddull cymdeithasol-ddiwylliannol o ddeall a dadansoddi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu mewn sefydliadau addysgol, gartref ac yn y gweithle.

Cwrs am ddim
8 awr
Dechrau gyda seicoleg Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Dechrau gyda seicoleg

Y 'pos mwyaf a phwysicaf' rydym yn ei wynebu fel pobl yw ni ein hunain (Boring, 1950, tud. 56). Mae pobl yn bos - yn bos cymhleth, cynnil ac amlhaenog, a daw'n fwy cymhleth fyth wrth i ni esblygu dros amser a newid o fewn cyd-destunau gwahanol. Wrth ateb y cwestiwn 'Beth sy'n ein gwneud ni yn pwy ydym ni?', mae seicolegwyr yn ...

Cwrs am ddim
5 awr
Paratoi aseiniadau Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Paratoi aseiniadau

Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn cyntaf. Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Yn yr uned hon byddwch yn ...

Cwrs am ddim
10 awr