ပထမသီတင်းပတ်

ယခုပထမပတ်တွင် တခြားသူများ၏ သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများအကြောင်းဖတ်ပြီး မိမိမည်ကဲ့သို့အကောင်းဆုံးလေ့လာမလဲ ဆိုသည်ကို စဉ်းစားပါမည်။ မိမိ၏ရည်မှန်းချက်များ အတတ်နိုင်ဆုံး လက်တွေ့ကျစေရန်နှင့် ယင်းရည်မှန်းချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်း ရေးဆွဲနိုင်စေရန် အဓိကကူညီသွားပါမည်။

သင်တန်းသားများ၏ အတွေ့အကြုံများ