တတိယ သီတင်းပတ်

တတိယပတ်

ယခု ရက်သတ္တပတ်တွင် Massive Open Online Courses (သို့) MOOCs အကြောင်းကို အဓိကထားပြီး ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါသည်။ မိမိလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် သင်တန်းတစ်ခုကို ဘယ်မှာရှာမလဲ၊ သင်တန်း၏အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုအကဲဖြတ်မလဲ ဆိုသည်နှင့် MOOCs ဖြင့် တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမလဲ ဆိုသည်တို့ကို သင်ယူရပါမည်။

MOOC ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။