ဒုတိယသီတင်းပတ်

ယခုသီတင်းပတ်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကဏ္ဍတွင် ကျွမ်းကျင်ရန်လိုအပ်သော ပညာရပ်များ ဥပမာ အွန်လိုင်းမှ ဆောင်ရွက်နိုင်သောအရာများနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နည်လမ်းများကို မြှင့်တင်ခြင်းမှစ၍ သတင်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေခြင်း၊ အခြားသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြောဆိုခြင်း နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အထိ ရှာဖွေလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို မိမိဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဆိုသည်ကို ပြန်သုံးသပ်ပြီး မိမိ၏အွန်လိုင်းအမူအကျင့်များကို မြင်ယောင်ကြည့်မှာ ဖြစ်ပါသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ် သတင်းအချက်အလက်များ