စတုတ္ထပတ်

ယခုတစ်ပတ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို ကန့်သတ်မထားသော ရှုထောင့်မှ လေ့လာပါမည်။ ပြန်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် Creative Commons လိုင်စင်များအကြောင်း လေ့လာကာ meme တစ်ခုကို စမ်းသပ်ဖန်တီးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ပြန်ပေါင်းစပ်ခြင်း (Remix) နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ နားလည်တတ်မြောက်မှု၏ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းများ