ကျေးဇူးတင်လွှာ

Acknowledgements

ယခုသင်တန်း၏ အခြေခံဖြစ်သည့် စာစောင်ကို စကော့တလန်ရှိ The Open Uinversity မှ ရေးသားထုတ်ဝေပါသည်။ Margaret Johnson နှင့် Diane Phillips တို့၏ မူရင်းအကြောင်းအရာများကို သင့်တော်သလို ပြင်ဆင်ပြီး ဘာသာစကား နောက်တစ်ခုဖြင့် သင်ယူသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ကူညီပံ့ပိုးရန် အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်၏ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပို့ချရန်အတွက် TIDE စီမံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် ဤသင်ခန်းစာအား ပြင်ဆင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းပုံရိပ် Flickr မှ David Goehring [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ကိုCreative Commons Attribution လိုင်စင် 2.0 ဖြင့် သုံးစွဲခွင့်ရအောင်လုပ်ထားပါသည်။

လက်လွတ်မခံပါနှင့်။

ဖော်ပြပါ ရေးသားချက်များကိုဖတ်ပြီး ဆက်လက်သင်ယူချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် www.open.edu/ openlearn/ free-coursesကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခမဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို တွေ့ရှိထားသည့် လူသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူ တက်ရောက်သင်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားလာနိုင်ပါသည်။