Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo

Cymorth i fyfyrwyr rhan-amser

Diweddarwyd Dydd Llun, 4 Medi 2023

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn cynnig cyllid i’ch cefnogi gyda’ch astudiaethau rhan-amser.


Mae astudio rhan-amser yn opsiwn gwych i bobl gydag ymrwymiadau eraill, ac mae cyllid ar gael gan Cyllid Myfyrwyr Cymru i gefnogi hyn. Gallech fod yn gymwys ar gyfer Benthyciad Ffioedd Dysgu yn ogystal â chymorth gyda chostau byw.Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth ynghylch a ydych yn gymwys i gael cyllid, a pha gyllid y gallech fod â hawl iddo, ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru:

Cyllid Myfyrwyr CymruLogo Llywodraeth Cymru

Darparwyd yr adnodd hwn gan Llywodraeth Cymru ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?