Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Gweithgaredd
  • 5 munud

Canllaw i rieni ar geisiadau prifysgol a thu hwnt

Diweddarwyd Dydd Gwener, 8 Mawrth 2024

Canllaw cam wrth gam i rieni, gwarcheidwaid a gofalwyr wedi’i ddylunio i’ch cynorthwyo chi i gefnogi eich person ifanc i lywio’r broses ymgeisio prifysgolion a thu hwnt.

Datblygwyd y canllawiau hyn gyda chymorth Rebecca Breen, Swyddog Recriwtio Myfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru, rhiant i ddwy o ferched sydd wedi mynychu’r brifysgol yn ddiweddar. Maent yn eich tywys chi drwy’r broses ymgeisio, yn dangos ichi sut i ddechrau arni gyda Chyllid Myfyrwyr ac yn dangos ichi ffyrdd o gefnogi eich person ifanc gyda’r cam mawr hwn. 

Logo Prifysgol De Cymru

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol De Cymru ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.


 

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?