Cwrs am ddim

Astudio meddygaeth yn ddwyieithog

Datganiad o gyfranogiad am ddim ar ôl cwblhau'r cwrs
Astudio meddygaeth yn ddwyieithog

A oes gennych ddiddordeb mewn astudio meddygaeth yn y brifysgol? Os felly, mae’r uned hon i chi. Mae’n cyflwyno nifer o ffactorau yr ydych angen eu hystyried wrth wneud cais i astudio meddygaeth, ac yn amlinellu rhai o’r manteision o astudio meddygaeth yn ddwyieithog yn y brifysgol.


Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

O ganlyniad i weithio drwy'r deunyddiau hyn, bydd gennych well syniad o fanteision astudio Meddygaeth yn ddwyieithog yn y Brifysgol.

First Published: 11/09/2019

Updated: 04/03/2020

Gallwch gychwyn y cwrs hwn yn syth heb gofrestru. Cliciwch ar un o’r adrannau isod i gychwyn unrhyw bwynt yn y cwrs.
Os ydych yn dymuno tracio’ch cynnydd, ennill Datganiad Cyfranogiad am ddim, a cael mynediad at yr holl gwisiau a gweithgareddau, cofrestrwch.

Cynnwys y cwrs