Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Astudio meddygaeth yn ddwyieithog
Astudio meddygaeth yn ddwyieithog

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Diolch i Dr Awen Iorwerth, a Manon Thomas am gynorthwyo gyda’r modiwl hwn.

Mae’r Brifysgol Agored wedi gweithio â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddatblygu unedau dwyieithog, gan gynnwys yr uned hon, ar OpenLearn Cymru: www.colegcymraeg.ac.uk [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Rhoddir cydnabyddiaeth diolchgar i’r ffynonellau canlynol:

Lluniau

Gwneir pob ymdrech i gysylltu â dalwyr hawlfraint. Os fydd unrhyw un ohonynt heb gael eu sylwi ar ddamwain bydd y cyhoeddwyr yn hapus i wneud y trefniadau bydd angen ar y cyfle cyntaf.

llun baner Colegcymraeg

llun cwrs Colegcymraeg