Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol. Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith cymdeithasol. Byddwch yn ystyried cwestiynau am y cyfweliadau ac yn myfyrio ar oblygiadau'r hyn sydd gan yr unigolion i'w ddweud ar gyfer ymarfer.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • meddwl am effaith bywgraffiadau ar fywydau personol
  • ystyried rôl cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol
  • ystyried pwysigrwydd y cyd-destun mewn ymarfer gwaith cymdeithasol

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/09/2019

Wedi'i ddiweddaru: 14/05/2020

Hepgor Graddau y Cwrs