Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Gweithgaredd
  • 15 munud

Ystadegau rhyw ar gyfer poblogaeth Prydain

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 7 Mehefin 2022

Mae llawer o fythau a chamddealltwriaethau am ryw a gall fod yn anodd canfod y gwirionedd. Mae'r adnodd rhyngweithiol hwn, sy'n hawdd ei ddefnyddio, yn rhoi mynediad i ddata cadarn a gasglwyd gan Natsal-3, sef arolwg o filoedd o oedolion ledled Prydain.

Dysgwch fwy am gymwysterau ystadegau gan Y Brifysgol Agored.

Illustration of a public park scene, full of people doing various activities. Cliciwch ar y ddelwedd uchod i ddechrau eich profiad rhyngweithiol...


Cyfarwyddiadau: I gael y canlyniadau gorau, defnyddiwch borwr gwe modern. Uwchraddiwch i'r fersiwn ddiweddaraf o Internet Explorer neu rhowch gynnig ar borwr amgen am ddim fel Google Chrome, Firefox neu Safari.

Mae'r adnodd yma hefyd ar gael yn Saesneg. | This resource is also available in English.


 

Os hoffech ddysgu mwy am yr ymchwil sy'n sail i'r adnodd rhyngweithiol hwn, ewch i www.natsal.ac.uk 

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Awdur

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?