Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Rhyw ac arolygon Natsal – sut rydych yn cymharu?

Diweddarwyd Dydd Iau, 11 Chwefror 2021

Yn ystod 2021, fel rhan o grant ymgysylltiad cyhoeddus sy'n cyfoethogi ymchwil gan Ymddiriedolaeth Wellcome, rydym yn datblygu sawl Adnodd Addysgol Agored. Yn benodol, Adnoddau Addysgol Agored sy'n deillio o'r Arolygon Cenedlaethol o Agweddau a Ffyrdd o Fyw Rhywiol (Natsal).

Dysgwch fwy am gymwysterau ystadegau gan Y Brifysgol Agored.

Dogfen PDF Trawsgrifiad 94.6 KB

Animeiddiad yw'r cyntaf, 5 ffaith nad oeddech chi'n eu gwybod am ryw ym Mhrydain, y gellir ei weld uchod, ac yna ein cwis rhyngweithiol, Rhyw ac agweddau rhywiol ym Mhrydain, gyda'r nod o astudio eich agweddau rhywiol yn erbyn canfyddiadau Natsal. Mae gennym erthygl hefyd, Pum ffaith ryfeddol am ryw a'r pandemig, ac yn olaf, Ystadegau rhyw ar gyfer poblogaeth Prydain – sef adnodd ystadegau rhyngweithiol sy'n eich galluogi i ddefnyddio holl ddata Natsal-3 mewn ffordd ddifyr a hawdd.

Mae'r adnodd yma hefyd ar gael yn Saesneg. | This resource is also available in English.


Wellcome Trust logo Mae'r gwaith hwn wedi cael ei ariannu drwy grant ymgysylltiad cyhoeddus sy'n cyfoethogi ymchwil gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Rhif y grant: 212931/Z/18/A

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Awdur

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?