Grid Rhestr Canlyniadau: 100 eitem
Academi Arian MSE Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol Eicon bathodyn

Arian a Busnes

Academi Arian MSE

Mae'r Brifysgol Agored wedi ymuno â MoneySavingExpert (MSE) i gynhyrchu'r cwrs rhad ac am ddim newydd hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi feistroli eich arian. Ysgrifennwyd y cwrs gan y Brifysgol Agored, gyda chyngor ac arweiniad MSE.

Cwrs am ddim
12 awr
Dinasyddiaeth Weithgar yng Nghymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Dinasyddiaeth Weithgar yng Nghymru

Adnoddau ar-lein am ddim i'ch helpu i feddwl yn feirniadol am gymdeithas a gwleidyddiaeth yng Nghymru, ac i'ch helpu i ddefnyddio'ch llais fel dinesydd.

Erthygl
Casgliad llesiant a iechyd meddwl Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Casgliad llesiant a iechyd meddwl

Yn y casgliad Iechyd Meddwl a Lles (Cymru), mae hwb o adnoddau dwyieithog, rhad ac am ddim, sydd yn ceisio hybu lles cadarnhaol a chefnogi iechyd meddwl da. 

Erthygl
Barod ar gyfer prifysgol Eicon casgliad

Addysg a Datblygiad

Barod ar gyfer prifysgol

Casgliad o adnoddau o bob un o brifysgolion Cymru i'ch helpu i ddechrau gydag addysg uwch. Available in English

Casgliad
Mathemateg bob dydd 1 Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Mathemateg bob dydd 1

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn yn datblygu ac yn gwella eich sgiliau mathemateg hanfodol ar gyfer gwaith, astudio a bywyd bob dydd. Mae gan y cwrs bedair sesiwn, sy'n ymdrin â'r pynciau canlynol: rhifau, mesur, siapiau a gofod, a thrin data. Bydd digonedd o enghreifftiau i’ch helpu i symud ymlaen, ynghyd â chyfleoedd i ymarfer eich dealltwriaeth.

Cwrs am ddim
48 awr
Pecyn cymorth gweithio hybrid a thrawsnewid digidol Eicon erthygl

Arian a Busnes

Pecyn cymorth gweithio hybrid a thrawsnewid digidol

Cyrsiau ar-lein am ddim ac adnoddau eraill i’ch helpu i ffynnu mewn byd digidol hybrid sy’n newid o hyd.

Erthygl
Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Mae’r cwrs yma am ddim, Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio, yn rhoi trosolwg o’r hyn y mae nyrsio’n ei olygu. Mae’n canolbwyntio ar nyrsio yn y DU yn benodol, a hefyd ar ei le yn y byd. Byddwch yn dysgu am bedwar maes nyrsio yn y DU, sut beth yw hyfforddiant nyrsys, yn ogystal â beth sy’n gwneud nyrsys gwych. Mae’r...

Cwrs am ddim
6 awr
OpenLearn with Working Wales | OpenLearn gyda Cymru'n Gweithio Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

OpenLearn with Working Wales | OpenLearn gyda Cymru'n Gweithio

Free online courses and other learning resources to support Working Wales customers.Cyrsiau ar-lein am ddim ac adnoddau dysgu eraill i gefnogi cwsmeriaid Cymru'n Gweithio.

Erthygl
Cymru a cherddoriaeth: sgwrs gyda Huw Stephens Eicon fideo

Hanes a'r Celfyddydau

Cymru a cherddoriaeth: sgwrs gyda Huw Stephens

Mae cerddoriaeth wedi dod i chwarae rôl sylweddol yn hunaniaeth Cymru. Mae wedi ac yn parhau i fod yn ganolog i'r ffordd y mae llawer o Gymry yn meddwl amdanynt eu hunain ar y cyd fel cenedl, a'r modd y mae'r Cymry yn cael eu gweld y tu allan i Gymru.

Fideo
40 mun
Sut daeth jazz i Gymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Sut daeth jazz i Gymru

Mae Jen Wilson yn archwilio'r cysylltiadau hanesyddol rhwng cerddoriaeth Affricanaidd-Americanaidd y 1850au a thwf jazz yn niwylliant poblogaidd Cymru.

Erthygl
Sgwrs Agored - Wales: Music Nation Eicon fideo

Hanes a'r Celfyddydau

Sgwrs Agored - Wales: Music Nation

O werin i roc, mae cerddoriaeth wedi bod wrth wraidd diwylliant a chymuned Cymru erioed. Yn y Sgwrs Agored hon, mae'r DJ a’r cyflwynydd, Huw Stephens, yn trafod hanes a diwylliant cerddorol Cymru ag academyddion Y Brifysgol Agored.

Fideo
1 awr
Rhyddhau amrywiaeth y gorffennol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Rhyddhau amrywiaeth y gorffennol

Yr hanesydd Norena Shopland sydd yn yn egluro pam bod gennym ddiffyg gwybodaeth a dealltwriaeth hanesyddol wrth adrodd straeon am amrywiaeth, a'r hyn y gallwn ni ei wneud i newid hyn.

Erthygl