Grid Rhestr Canlyniadau: 66 eitem
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Academi Arian MSE Eicon cwrs am ddim Lefel Eicon bathodyn

Arian a Busnes

Academi Arian MSE

Mae'r Brifysgol Agored wedi ymuno â MoneySavingExpert (MSE) i gynhyrchu'r cwrs rhad ac am ddim newydd hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi feistroli eich arian. Ysgrifennwyd y cwrs gan y Brifysgol Agored, gyda chyngor ac arweiniad MSE.

Cwrs am ddim
12 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Deall datganoli yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Lefel

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Deall datganoli yng Nghymru

Mae'r cwrs am ddim hwn yn dilyn y ffordd y mae setliad datganoli Cymru wedi cael ei drawsnewid yn yr 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli yn 1997. Byddwch yn ystyried y ffordd y daeth Cynulliad â chefnogaeth mwyafrif bach iawn o'r cyhoedd a phwerau deddfu cyfyngedig yn Senedd â'r pŵer i osod trethi. Byddwch yn archwilio rhai o'r heriau ...

Cwrs am ddim
12 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Mathemateg bob dydd 1 Eicon cwrs am ddim Lefel

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Mathemateg bob dydd 1

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn yn datblygu ac yn gwella eich sgiliau mathemateg hanfodol ar gyfer gwaith, astudio a bywyd bob dydd. Mae gan y cwrs bedair sesiwn, sy'n ymdrin â'r pynciau canlynol: rhifau, mesur, siapiau a gofod, a thrin data. Bydd digonedd o enghreifftiau i’ch helpu i symud ymlaen, ynghyd â chyfleoedd i ymarfer eich dealltwriaeth.

Cwrs am ddim
48 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Dinasyddiaeth Weithgar yng Nghymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Dinasyddiaeth Weithgar yng Nghymru

Adnoddau ar-lein am ddim i'ch helpu i feddwl yn feirniadol am gymdeithas a gwleidyddiaeth yng Nghymru, ac i'ch helpu i ddefnyddio'ch llais fel dinesydd.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Ewch â’ch addysgu ar-lein Eicon cwrs am ddim Lefel Eicon bathodyn

Addysg a Datblygiad

Ewch â’ch addysgu ar-lein

Mae dysgu ar-lein wedi datblygu’n gyflym ac fe’i gwelir bellach ym mhob maes addysg, o ysgolion i hyfforddi sgiliau. Mae mwy o bobl nag erioed yn dysgu trwy gyrsiau ar-lein. Hyd yn oed pan addysgir ‘wyneb yn wyneb’ yn bennaf, mae adnoddau a rhyngweithio ar-lein wedi dod yn rhan allweddol o’r profiad dysgu.

Cwrs am ddim
24 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Gofalu am oedolion Eicon cwrs am ddim Lefel

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Gofalu am oedolion

Mae gofalu am oedolion yn gwrs rhagarweiniol i unrhyw un sydd â rôl ofalgar, naill ai'n daladwy neu'n ddi-dāl. Mae'n adeiladu ar yr hyn yr ydych eisoes yn ei wybod i roi gwell dealltwriaeth i chi o'ch rôl fel gofalwr. Mae hefyd yn cefnogi'ch lles eich hun trwy roi syniadau a gwybodaeth i chi am ofalu amdanoch eich hun a delio â straen.

Cwrs am ddim
15 awr
Meddylfryd mentora (A mentoring mindset) Eicon cwrs am ddim Lefel

Addysg a Datblygiad

Meddylfryd mentora (A mentoring mindset)

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn, Meddylfryd mentora, yn cefnogi unrhyw un sy’n gweithio yn y byd addysg i ddatblygu dealltwriaeth am fentora athrawon ar ddechrau eu gyrfa yn effeithiol yn ystod addysg gychwynnol i athrawon ac yn syth ar ôl cymhwyso. Mae wedi’i ddylunio drwy dynnu ar brofiadau cydweithwyr system addysg Cymru, a bydd fersiwn ...

Cwrs am ddim
8 awr
Eicon â hawlfraint
Ystadegau rhyw ar gyfer poblogaeth Prydain Eicon gweithgaredd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Ystadegau rhyw ar gyfer poblogaeth Prydain

Mae llawer o fythau a chamddealltwriaethau am ryw a gall fod yn anodd canfod y gwirionedd. Mae'r adnodd rhyngweithiol hwn, sy'n hawdd ei ddefnyddio, yn rhoi mynediad i ddata cadarn a gasglwyd gan Natsal-3, sef arolwg o filoedd o oedolion ledled Prydain.

Gweithgaredd
Gŵyl Seicoleg Eicon fideo

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Gŵyl Seicoleg

Pedwar arbenigwr o amrywiaeth o feysydd mewn seicoleg yn siarad am eu hymchwil a'u meysydd gwaith.

Fideo
2 awr
Bywyd y tu hwnt i'r Ddaear: Y Ddadl Fawr Eicon fideo

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Bywyd y tu hwnt i'r Ddaear: Y Ddadl Fawr

Mae panel o arbenigwyr Y Brifysgol Agored yn mynd benben â'i gilydd i drafod a yw bywyd yn fwy tebygol ar y blaned Mawrth neu ar leuadau rhewllyd y planedau nwy.

Fideo
1 awr
Eicon â hawlfraint
Pum ffaith ryfeddol am ryw a'r pandemig Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Pum ffaith ryfeddol am ryw a'r pandemig

Mae rhyw yn golygu llawer o bethau i lawer o bobl. I gyplau, gall olygu chwant a phleser, hwyl a chyffro, ac, weithiau, rhwymedigaeth a dyletswydd. Pan fydd yn gweithio, mae'n wych.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Barod ar gyfer prifysgol Eicon casgliad

Addysg a Datblygiad

Barod ar gyfer prifysgol

Casgliad o adnoddau o bob un o brifysgolion Cymru i'ch helpu i ddechrau gydag addysg uwch. Available in English

Casgliad