Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Ymdrin â rhifau mawr

Mae’n bwysig gallu gwneud cyfrifiadau gyda rhifau o unrhyw faint. Gellir ysgrifennu rhifau mawr mewn gwahanol ffyrdd e.e.

1 200 000 (un miliwn, dau gan mil) neu gellir ei ysgrifennu fel 1.2 miliwn.

Dyma enghraifft arall:

4 250 000 000 (pedwar biliwn, dau gant a phum deg miliwn) yw 4.25 biliwn.

Yn aml, mae’n haws ymdrin â rhifau mawr iawn pan maen nhw wedi’u hysgrifennu fel degolion.

Sylwch fod y pwynt degol wedi’i roi ar ôl y miliynau neu filiynau cyfan.

Awgrym: Mil miliwn yw biliwn.

Gall defnyddio grid gwerth lle eich helpu i ddarllen rhifau mawr, gan ei fod yn grwpio’r digidau ichi, gan ei gwneud yn haws darllen y rhif cyfan.

Sylwch sut caiff y rhifau uchod eu hysgrifennu yn y grid gwerth lle hwn.

Tabl 1
HighlightedBiliynauMiliynauHighlightedMiloedd
HighlightedBiliynauCannoedd o filiynauDegau o filiynauMiliynauHighlightedCannoedd o filoeddHighlightedDegau o filoeddHighlightedMiloeddCannoeddDegauUnedau
Highlighted   

 

1

Highlighted

 

2

Highlighted

 

0

Highlighted

 

0

 

0

 

0

 

0

Highlighted

 

4

 

2

 

5

 

0

Highlighted

 

0

Highlighted

 

0

Highlighted

 

0

 

0

 

0

 

0

Weithiau wrth ymdrin â rhifau mawr, mae’n synhwyrol i’w talgrynnu. Er enghraifft, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn nodi mai nifer y bobl sy’n ddi-waith yn y Deyrnas Unedig ym mis Chwefror 2019 yw 1.36 miliwn. Ni fydd 1 360 000 o bobl yn union yn ddi-waith, ond trwy dalgrynnu’r gwerth union a’i ysgrifennu fel 1.36 miliwn, mae’n haws i’w ddeall.

Gweithgaredd 6: Talgrynnu rhifau mawr

Mae’r tabl canlynol yn rhoi poblogaeth gwledydd.

Talgrynnwch bob poblogaeth i’r miliwn agosaf ac ysgrifennu’r ffigur yn ei ffurf gryno, gan ddefnyddio degolion lle bo angen.

Tabl 2(a)
GwladPoblogaeth
Y Deyrnas Unedig66 959 016
Tsieina1 420 062 022

Ateb

Tabl 2(b)
GwladPoblogaethPoblogaeth wedi’i thalgrynnuFfurf gryno
Y Deyrnas Unedig 66 959 016Highlighted67 000 000Highlighted67 miliwn
Tsieina1 420 062 022Highlighted1 420 000 000Highlighted1.42 biliwn