Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Talgrynnu

Pam fyddech chi eisiau talgrynnu rhifau? Efallai y byddwch eisiau amcangyfrif yr ateb i gyfrifiad neu ddefnyddio canllaw yn hytrach na gweithio allan yr union gyfanswm. Fel arall, efallai y byddwch eisiau talgrynnu ateb i gyfrifiad union fel ei fod yn addas at ddiben penodol. Er enghraifft, ni all ateb sy’n ymwneud ag arian fod â mwy na dau ddigid ar ôl y pwynt degol.

Described image
Ffigur 4 Talgrynnu i fyny ac i lawr

Nawr byddwch yn edrych ar bob un o’r enghreifftiau hyn yn fwy manwl ac ymarfer eich sgiliau talgrynnu mewn cyd-destun.