Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

10 Dod â phopeth ynghyd

Llongyfarchiadau ar gwblhau Mathemateg Pob Dydd 2. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau’r profiad ac yn awr wedi’ch ysbrydoli i ddatblygu’ch sgiliau mathemateg ymhellach.

Drwy gydol y cwrs hwn, rydych wedi datblygu’ch sgiliau yn y meysydd canlynol:

 • deall a defnyddio rhifau cyfan a rhifau degol, a deall rhifau negatif yng nghyd-destun arian a thymheredd
 • datrys problemau sy’n galw am ddefnyddio’r pedwar gweithrediad a thalgrynnu atebion i radd benodol o gywirdeb
 • deall a defnyddio cywertheddau rhwng ffracsiynau cyffredin, degolion a chanrannau
 • gweithio allan ffracsiynau syml a rhai mwy cymhleth, a chanrannau meintiau
 • cyfrifo newid canrannol
 • adio, tynnu, lluosi a rhannu degolion hyd at dri lle degol
 • datrys problemau cymhareb lle caiff y wybodaeth ei chyflwyno mewn ffyrdd gwahanol
 • deall trefn gweithrediadau a defnyddio hyn i weithio gyda fformiwlâu
 • datrys problemau sy’n galw am gyfrifiadau â mesuriadau cyffredin, gan gynnwys arian, amser, hyd, pwysau, cynhwysedd a thymheredd
 • trosi unedau mesur yn yr un system a’r rhai mewn systemau gwahanol
 • tynnu gwybodaeth o dablau, diagramau, siartiau a graffiau, a’i dehongli
 • casglu a chofnodi data arwahanol, a threfnu a chynrychioli gwybodaeth mewn gwahanol ffyrdd
 • canfod y cymedr, canolrif, modd ac amrediad ar gyfer setiau o ddata
 • defnyddio data i asesu tebygolrwydd canlyniad a’i fynegi mewn gwahanol ffurfiau
 • gweithio gydag arwynebedd, perimedr a chyfaint, lluniadau wrth raddfa a chynlluniau.