Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau dysgu

Ar ôl astudio’r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

  • egluro rôl timau mewn cyd-destun addysgol
  • deall pwysigrwydd gweithio mewn ‘partneriaeth’ ag eraill mewn cyd-destun addysgol
  • cymhwyso’r wybodaeth y byddwch yn ei meithrin i’ch rôl a’ch gwaith fel llywodraethwr.