Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeirnodau

Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC) (2000) Canlyniadau Dymunol i Ddysgu Plant Cyn Oedran Addysg Orfodol, Caerdydd: ACCAC.

Bastiani, J. and Wolfendale, S. (gol) (1996) Home-School Work in Britain: Review, Reflection and Development, Llundain: David Fulton.

Belbin, R.M.(1981) Management Teams: Why They Succeed or Fail, Llundain: Butterworth-Heinemann.

Bennett, R. (1994) Organisational Behaviour (2il arg), Llundain: Pitman

Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People (CEEHCYP) (1978) Special Educational Needs, Adroddiad Warnock, Llundain: HMSO.

Committee on Standards in Public Life (1995) ‘The 7 principles of public life’, 31 Mai, GOV.UK. Ar gael yn: https://www.gov.uk/ government/ publications/ the-7-principles-of-public-life/ the-7-principles-of-public-life--2 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Cymdeithas Genedlaethol y Llywodraethwyr (NGA) (2015) ‘Key questions every governing board should ask itself’ (2il arg), Cymdeithas Genedlaethol y Llywodraethwyr. Ar gael yn: https://www.nga.org.uk/ getmedia/ 028dfea6-8313-4339-96ed-fa61e0769fe4/ Twenty-questions-second-edition-2015.pdf (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Gwasanaethau Governors Cymru, http://www.governors.cymru/ cymraeg/ (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Hathway, O. (n.d.) ‘Education begins at home’, Cyngor y Gweithlu Addysg. Ar gael yn: https://www.ewc.wales/ site/ index.php/ en/ about/ staff-room/ son-archive/ 43-english/ about/ staff-room/ blog-archive/ 104-owen-hathway-education-begins-at-home.html (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Jones, C. a Pound, L. (2008) Leadership and Management in the Early Years: A Practical Guide, Llundain: Gwasg Y Brifysgol Agored.

Llywodraeth Cymru (n.d. 1) ‘Llywodraethiant ysgolion’, LLYW.CYMRU. Ar gael yn: https://gov.wales/ school-governance (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Llywodraeth Cymru (n.d. 2) ‘Mae addysg yn newid’, LLYW.CYMRU. Ar gael yn: https://gov.wales/ education-changing (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Llywodraeth Cymru (2013) Hyfforddiant Sefydlu i Lywodraethwyr yng Nghymru, Hawlfraint y Goron, Caerdydd: Llywodraeth Cymru. Ar gael yn: https://gov.wales/ sites/ default/ files/ publications/ 2018-03/ induction-training-for-governors-in-wales-guidance-for-local-authorities-and-governing-bodies-of-maintained-schools.pdf (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Maclure, J. S. (1968) Educational Documents: England and Wales 1816–1967, London: Methuen.

McCall, C. and Lawlor, H. (2000) Leadership Examined: Knowledge and Activities for Effective Practice, London: Stationery Office Books.

Meighan, R. (1997) The Next Learning System, Nottingham: Educational Heretics Press.

National Governors’ Association (NGA) (2015) ‘Key questions every governing board should ask itself’ (2nd edn), National Governors’ Association. Available at: https://www.nga.org.uk/ getmedia/ 028dfea6-8313-4339-96ed-fa61e0769fe4/ Twenty-questions-second-edition-2015.pdf (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

The Open University (2019) Working in groups and teams, OpenLearn. Available at: https://www.open.edu/ openlearn/ money-business/ leadership-management/ working-groups-and-teams/ content-section-0?active-tab=description-tab (cyrchwyd 7 Hydref 2019).

Pugh, G. and De’Ath, E. (1989) Working Towards Partnership in the Early Years, London: National Children’s Bureau.

Reed, M. (2009) ‘Partnership working in the Early Years’ in A. Robbins and S. Callan (2008) Managing Early Years Settings: Supporting and Leading Teams, London: Sage Publications.

Read, M. and Rees, M. (2010) ‘Working in teams in the Early Years’ in Cable, C., Miller, L. and Goodliff, G. Working with Others in the Early Years (2nd edn), Maidenhead: Open University Press.

Ribbens, J. (2000) untitled paper presented at an Economic and Social Research Council (ESRC) seminar ‘Parents and Schools’, Bath Spa University, 18 October.

Rodd, J. (2006) Leadership in Early Childhood (2nd edn), Maidenhead: Open University Press.

Rost, J.C. (1991) Leadership for the Twenty-first Century, New York, NY: Praerger.

Sharpe, R. and Green, A. (1975) Education and Social Control: A Study in Progressive Primary Education, London: Routledge and Kegan Paul.

Tassoni, P. (2000) Certificate Child Care and Education (2nd edn), Oxford: Heinemann.

Vincent, C. (1996) Parents and Teachers: Power and Participation, London: Falmer Press.

Wallace, W. (2002) ‘Meet the parents’, Nursery World, 2 May, pp. 10–11.

Young-Powell, A. (2016) ‘What makes a brilliant board of governors?’, The Guardian, 23 September. Available at: https://www.theguardian.com/ teacher-network/ 2016/ sep/ 23/ six-essential-skills-for-school-governing-bodies-and-how-to-get-them (accessed 30 August 2019).