Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Diolchiadau

Ysgrifennwyd y cwrs am ddim hwn gan Carol Howells.

Heblaw am ddeunyddiau gan drydydd partïon a deunyddiau a nodwyd fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence.

Mae'r deunydd a gaiff ei gydnabod isod yn Berchenogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nid yw'n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rydym yn ddiolchgar iawn i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i ni atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn:

Delweddau

Llun ar y clawr: SolStock/Getty Images; Ffigur 1: Bennett, T. (2017) Creating a Culture: How School Leaders Can Optimise Behaviour, ar gael yn https://www.gov.uk/ government/ publications/ behaviour-in-schools, atgynhyrchwyd o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored, www.nationalarchives.gov.uk/ doc/ open-government-licence; Ffigur 2: Llywodraeth Cymru, ar gael ar-lein yn https://llyw.cymru/ llywodraethiant-ysgolion, atgynhyrchwyd o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored (http://www.nationalarchives.gov.uk/ doc/ open-government-licence/ version/ 3/); Adran 2.2.1: arwydd ysgol, Tim Scrivener/Llun Stoc Alamy; Adran 2.2.2: athro a phlant mewn ystafell ddosbarth, Gregg Vignal/Llun Stoc Alamy; Ffigur 4: cymerwyd o http://www.plantyngnghymru.org.uk/; Ffigurau 5 a 6: Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref, Llywodraeth Cymru; Adran 3.3, herio rhieni a gofalwyr: SDI Productions/Getty Images; Adran 3.4: strwythurau teuluol, addaswyd o Tassoni, P. (2000) Certificate Child Care and Education (Ail argraffiad), Rhydychen: Heinemann; Adran 4.1: pwysigrwydd arweinyddiaeth, Edgars Sermulis/Llun Stoc Alamy; Ffigur 12: Rawpixel Ltd/Llun Stoc Alamy; Adran 4.3: gwerthoedd a chredoau yng nghyd-destun gwaith tîm, Rawpixel Ltd/Llun Stoc Alamy.

Tablau

Tabl 2, addaswyd o erthygl gan Gymdeithas Genedlaethol Llywodraethwyr (2015) ‘Key questions every governing board should ask itself’ (ail argraffiad), ar gael yn https://www.nga.org.uk/ getmedia/ 028dfea6-8313-4339-96ed-fa61e0769fe4/ Twenty-questions-second-edition-2015.pdf.

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfreintiau. Os byddwn wedi hepgor unrhyw ffynonellau yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn barod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.