Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Y dylanwadau cymdeithasol ar wario

Pan fyddwch chi’n prynu cynnyrch – yn enwedig pan fyddwch chi’n prynu rhywbeth drud – gall sawl ffynhonnell wahanol o bwysau fod yn berthnasol i’r penderfyniadau rydych chi’n eu gwneud.

Yn amlwg, mae pwysau economaidd. A oes gennych chi ddigon o arian i brynu’r eitem rydych chi ei heisiau? Beth yw gwerth yr eitem? Oes angen i chi fenthyg arian neu a allwch chi dalu am yr eitem gyfan yn syth?

Ond mae pwysau cymdeithasol hefyd. Gall y rhain effeithio ar ein dewis o gynnyrch a brandiau, yn enwedig pan fydd y cynnyrch yn cael ei weld a’i ddefnyddio’n gyhoeddus – er enghraifft ceir, ffonau clyfar a dillad.

Gwrandewch ar Glip Sain 1 a dysgwch am y pwysau cymdeithasol hyn a allai effeithio’n ymwybodol neu yn isymwybodol ar yr hyn rydym yn ei brynu. Yna rhowch gynnig ar y gweithgaredd isod.

Cafodd yr adnodd hwn ei greu a’i recordio’n wreiddiol yn Saesneg ar gyfer Academi Arian MSE ac mae ar gael yma [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Download this audio clip.Audio player: Clip Sain 2 Y ffordd fodern o siopa
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Clip Sain 2 Y ffordd fodern o siopa
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 2 Pam ein bod yn prynu’r hyn rydyn ni’n ei brynu

Timing: Caniatewch tua 5 munud ar gyfer y gweithgaredd hwn

Nodwch y prif ddylanwadau cymdeithasol ar yr hyn rydym yn ei brynu yn ôl:

  • Veblen
  • Bourdieu
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Answer

Mae Veblen yn cyfeirio at y cysyniad o ddefnydd amlwg lle mae cynhyrchion yn cael eu prynu fel arwydd o ffyniant neu i geisio cydnabyddiaeth a chymeradwyaeth gan eraill.

Agwedd Bourdieu yw bod y dosbarth cymdeithasol y maent yn credu eu bod yn perthyn iddo neu’n dymuno perthyn iddo yn dylanwadu ar yr hyn y mae pobl yn ei brynu. Felly, mae’r pryniannau a wneir yn symbolaidd o’r dosbarth hwn a bwriedir iddynt fod yn wahanol i chwaethau a dewisiadau dosbarthiadau cymdeithasol eraill.

Ydych chi’n cydnabod y dylanwadau hyn yn eich grŵp cymdeithasol eich hun?