Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sesiwn 2: Cyllidebu a threthi

Cyflwyniad

Download this video clip.Video player: Fideo 1 Cyflwyniad i Sesiwn 2
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Fideo 1 Cyflwyniad i Sesiwn 2
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gwrandewch ar neges Martin Lewis yn Gymraeg isod.

Download this audio clip.Audio player: Clip Sain 1 Cyflwyniad i Sesiwn 2
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Clip Sain 1 Cyflwyniad i Sesiwn 2
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Dyma’r ail sesiwn mewn cwrs ar reoli arian sydd wedi'i gynhyrchu gan y Brifysgol Agored mewn cydweithrediad â MoneySavingExpert.com.

Yn y sesiwn hon ar gyllidebu a threthi, byddwch chi’n dysgu am yr incwm rydych chi’n ei gael – eich incwm net – a sut mae didynnu treth incwm a Chyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG) o’ch incwm gros yn effeithio arno.

Wedyn, byddwch yn edrych ar nodweddion eich gwariant cyn dechrau llunio eich cyllideb.

Mae deall sut i reoli eich cyllideb yn rhoi sail dda i chi o ran rheolaeth ariannol ac, yn y sesiwn hon, byddwch chi’n dysgu sut mae mynd ati i wneud hyn.

Ar ôl astudio'r sesiwn hon, dylech allu gwneud y canlynol:

  • deall sut mae treth incwm ac Yswiriant Gwladol yn effeithio ar enillion
  • deall gwariant aelwyd
  • llunio cyllideb
  • deall y prif agweddau ar reoli cyllideb.

Mae’r Sesiwn hon yn un o gyfres sy’n creu cwrs Academi Arian MSE a bu’n bosibl ei wireddu drwy gyfraniadau ariannol a chynnwys gan MoneySavingExpert.com.


Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.