Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Graff llinell yw’r ddelwedd, sy’n dangos gwerth real prisiau tai ar gyfartaledd rhwng 1983 a 2021. Mae’r graff yn dangos bod prisiau real tai ar gyfartaledd yn codi rhwng 1983 a 1989, yn gostwng tan 1995, yn aros yn gyson tan 1999, wedyn yn codi’n sylweddol tan 2008, gan gyrraedd tua £280,000. Ar ôl 2009, mae prisiau real tai ar gyfartaledd yn gostwng ac wedyn yn aros rhwng £210,000 a £254,000 tan 2021. Mae’r graff hefyd yn dangos llinell duedd syth ar gyfer y cyfnod cyfan rhwng 1983 a 2021, sydd â graddiant am i fyny.
Ffigur 9 Prisiau tai cyfartalog yn y DU (mewn termau real) 1983–2021. Ffynhonnell: Cymdeithas Adeiladu Nationwide (2022).

 8 Crynodeb o Sesiwn 4