Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Acknowledgements

Cydnabyddiaeth

Ysgrifennwyd y cwrs am ddim hwn gan Martin Upton ar y cyd â Money Saving Expert. Cafodd ei gyhoeddi am y tro cyntaf ym mis Mai 2020.

Cafodd y cwrs hwn ei greu gan y Brifysgol Agored gyda chyfraniadau a chydweithrediad gan MoneySavingExpert.com. Mae’r cynnwys oni nodir yn wahanol yn y cwrs neu yn y gydnabyddiaeth isod (neu mae modd ei adnabod fel cynnwys trydydd parti yn y cwrs) yn eiddo i’r Brifysgol Agored a/neu’n cael ei reoli gan y Brifysgol Agored a/neu MoneySavingExpert.com ac mae ar gael yn amodol ar drwydded Creative Commons 4.0: https://creativecommons.org/ licenses/ by-nc-nd/ 4.0/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] :

Darllenwch delerau’r drwydded a glynwch wrthynt bob amser.

Rhoddir cydnabyddiaeth ddiolchgar i’r canlynol nad yw’n destun trwyddedu Creative Commons oni nodir hynny.

Tablau:

Tablau 1 a 2: addaswyd o: OECD (2020) ‘Household savings (indicator)’. doi: 10.1787/cfc6f499 ên’ https://data.oecd.org/ hha/ household-savings.htm

Ffigurau

Delwedd y cwrs: Y Brifysgol Agored

Ffigur 1: John SpringerCollection/CORBIS/Corbis via Getty Images

Ffigur 2: Monster Ztudio; Shutterstock.com

Ffigur 4: from https://www.nsandi.com/ history

Ffigur 5: Good_Stock; Getty Images

Ffigur 6: ACORN/ALAMY

Ffigur7: nerthuz/Getty Images

Ffigur 9: taken from: https://www.bing.com/ images/ search?view=detailV2&id=5F18261D76898571E282DCB08DD39F1921BAD075&thid=OIP.Cid28GfJZ8cwxWJVQharUgHaLH&exph=1104&expw=736&q=image+of+a+safe&selectedindex=6&qpvt=image+of+a+safe&vt=2&ccid=Cid28GfJ&simid=608010606745750142&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2Fda%2Fac%2Fcb%2Fdaaccb4dae28546cc5e8ab327ad41c40--antique-safe-vintage-industrial.jpg&eim=0&sim=1

Ffigur 10: mentatdgt/https://www.pexels.com

Ffigur 11: The FTSE-100 share index 1984–2022 adapted from https://finance.yahoo.com/

Ffigur 12: Stopped_clock; Shutterstock.com

Ffigur 13: fizkes; Shutterstock.com

Ffigur 14: 'The price of gold: 2002 – 2022’ adapted from Bullion Vault https://www.bullionvault.co.uk/ gold-price-chart.do

Ffigur 15: georgeclerk; iStockphoto.com

Ffigur 17: Anna Shvets/https://www.pexels.com

Ffigur 19: kate_sept2004/Getty Images

Audiovisual/Transcripts

Video 1: Introduction to Session 5: Welsh translation by The Open University courtesy: MoneySavingExpert https://www.moneysavingexpert.com/

Video 2: the difference between savings and investments animation: Welsh translation by The Open University courtesy: MoneySavingExpert https://www.moneysavingexpert.com/

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion hawlfraint. Os oes unrhyw hawlfraint, drwy amryfusedd, heb ei chynnwys, bydd y cyhoeddwyr yn falch iawn o wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf posibl.

Peidiwch â cholli’r cyfle!

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i gael gwybod mwy trwy ddarllen y testun hwn, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r miliynau o bobl sy’n darganfod ein cymwysterau a’n hadnoddau dysgu drwy ymweld â'r Brifysgol Agored - www.open.edu/ openlearn/ free-courses.