Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

11 Crynodeb o Sesiwn 6

Rydyn ni wedi trafod digonedd o bethau i gnoi cil arnynt yn y sesiwn hon.

Ffotograff o ddwy fenyw hŷn yn cofleidio mewn dathliad pen-blwydd 80 oed yw'r ffigur. Yn y cefndir mae cacen gyda’r rhif ‘80’ wedi'i osod ar ei phen.
Ffigur 12 Mwynhau ymddeoliad hir

Mae gwneud yn siŵr bod gennych chi gynllun da ar gyfer pensiwn neu ffynonellau incwm eraill yn hanfodol er mwyn cael ymddeoliad braf. Yn ddelfrydol, dylech chi ddechrau cynllunio yn fuan yn eich bywyd fel oedolyn, oherwydd gallai gadael hynny tan yn nes ymlaen olygu bod risg na fyddwch chi’n cronni digon o gyllid ar gyfer pensiwn digonol.

Er bod pensiwn y wladwriaeth yn fan cychwyn i’ch incwm targed ar gyfer ymddeol, bydd angen i chi wneud eich trefniadau eich hunain er mwyn eich galluogi chi i gael y ffordd o fyw yr hoffech chi ei chael ar ôl rhoi'r gorau i weithio.

Yn y sesiwn hon, rydych chi wedi edrych ar y gwahanol fathau o gynlluniau pensiwn sydd ar gael yn y DU, yn ogystal â ffyrdd eraill o gael arian parod yn ystod eich ymddeoliad, fel rhyddhau ecwiti. Rydych chi hefyd wedi gweld bod amryw o reolau treth yn berthnasol i bensiynau – ac mae hyn ar ei ben ei hun yn rheswm da i ystyried defnyddio cynghorydd ariannol i’ch tywys drwy’r opsiynau sydd ar gael i chi o ran pensiwn.

Y newyddion da yw bod pobl yn y DU wedi bod yn byw bywydau hirach yn ystod y degawdau diwethaf. Mae mwynhau bywyd hirach yn golygu ei bod yn hanfodol eich bod yn cynllunio eich pensiwn yn drylwyr a’ch bod chi ddim yn oedi cyn gweithredu i roi'ch cynllun ar waith.

Download this video clip.Video player: Fideo 3 Crynodeb o Sesiwn 6
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Fideo 3 Crynodeb o Sesiwn 6
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gwrandewch ar neges Martin Lewis yn Gymraeg isod.

Download this audio clip.Audio player: Clip Sain 3 Crynodeb o Sesiwn 6
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Clip Sain 3 Crynodeb o Sesiwn 6
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

MSE a dolenni eraill