Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5 Y Trydydd Cynulliad (2007-2011)

Roedd ymgeisiau i wella'r setliad datganoli problematig yn mynd â llawer o amser yr ail Gynulliad. Yn ystod y trydydd, roedd newid gwleidyddol sylweddol. Ffurfiodd Plaid Cymru glymblaid â Llafur Cymru – a phris ei chefnogaeth oedd ymrwymiad i ddatblygu'r setliad ymhellach.


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.