Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

6 Y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Ffurfiodd y Pedwerydd Cynulliad yn ystod cyfnod cymharol sefydlog yn wleidyddol. Roedd gan Lafur 30 o seddau yn y Cynulliad felly gallai lywodraethu heb bartner mewn clymblaid. Roedd y prif densiynau'n deillio o'r cydberthnasau â llywodraeth glymblaid y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan.

Rhoddwyd pwerau deddfu sylfaenol i'r Cynulliad ar 5 Mai 2011. Gallai bellach ddeddfu yn yr 20 o feysydd a ddatganolwyd i Gymru heb droi at San Steffan. Y darn cyntaf o ddeddfwriaeth a basiwyd oedd Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol Cymru, ym mis Tachwedd 2011.


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.