Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

9 Crynodeb Adran 1

Llongyfarchiadau ar gyrraedd diwedd yr adran gyntaf hon. Rydych wedi dysgu llawer am natur datganoli yng Nghymru sy'n datblygu, yn enwedig:

  • Yn ei ddau ddegawd cyntaf o weithredu, aeth datganoli yng Nghymru drwy bum cam fel y nodir gan David Torrance, o ddatganoli gweinyddol yn 1999 i ddatganoli deddfwriaethol â model cadw pwerau yn 2018.

  • Yn dilyn refferendwm ar ddatganoli i Gymru a fethodd yn 1979, llwyddodd ail bleidlais a ddatblygwyd gan lywodraeth Llafur Newydd.

  • Bu'r broses hon yn heriol am fod gwleidyddion yng Nghaerdydd a Llundain yn aml yn anghytuno ar y ffordd orau ymlaen.

  • Nid oedd y setliad datganoli cychwynnol yn arbennig o effeithiol a bu llawer o adolygiadau a nifer o ddarnau o ddeddfwriaeth i'w wella.

  • Erbyn 2016, roedd y setliad yn fwy sefydlog ac ailenwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Senedd Cymru yn 2020.

Gallwch nawr symud ymlaen i Adran 2 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.