Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Ysgrifennwyd y cwrs am ddim hwn gan Valerie Livingston. Cafodd ei gyhoeddi am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2021.

Cafodd ei addasu a'i ehangu o gwrs OpenLearn Create, The long road to Welsh devolution, ysgrifennwyd gan Graham Day.

Heblaw am ddeunyddiau gan drydydd partïon a deunyddiau a nodwyd fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence.

Mae'r deunydd a gaiff ei gydnabod isod yn Berchenogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nid yw'n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rydym yn ddiolchgar iawn i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i ni atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn:

Delweddau

Logo Llafur Cymru: trwy garedigrwydd Llafur Cymru

Logo Plaid Cymru: trwy garedigrwydd Plaid Cymru

Logo Ceidwadwyr Cymreig: Hawlfraint 2021 Y Ceidwadwyr Cymreig

Logo Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: trwy garedigrwydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Logo UKIP Wales: trwy garedigrwydd UKIP Wales

Ffigur 1: Hawlfraint y Goron; http://www.nationalarchives.gov.uk/ doc/ open-government-licence/ version/ 3/

Ffigur 2: (c) Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2015

Ffigur 4: trwy garedigrwydd Llafur Cymru

Ffigur 5: Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2021; Trwydded Archif Greadigol

Ffigur 7: delwedd uchaf: Anna Stowe / Alamy Stock Photo; Senedd y DU; delwedd isaf: https://www.parliament.uk/ site-information/ copyright-parliament/ open-parliament-licence/

Ffigur 11: Senedd Cymru

Fideo

Fideo 1: Y Frenhines yn agor y Cynulliad Cenedlaethol gyntaf, 1999, BBC Wales Today, 27 Mai 1999

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfreintiau. Os byddwn wedi hepgor unrhyw ffynonellau yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn barod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.