Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau Dysgu

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

  • deall pam y cafodd pŵer ei ddatganoli i Gymru

  • disgrifio'r modd y datblygodd y setliad datganoli yn sylweddol rhwng 1999 a 2020

  • nodi'r materion sy'n wynebu'r setliad datganoli yng Nghymru ar hyn o bryd

  • deall sut mae materion hunaniaeth yn gysylltiedig â datganoli.


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.